Dejavu倖田來未

rhythm zone
2011.03.02Released
album

M9 Melting
arrangement:Yusuke Tanaka
arrangement:Takashi Kondo